Trendie – proteks strategiavdelning

Trendie är ett framåtblickande strategikonsultbolag som hjälper våra kunder att fatta konkurrenskraftiga, affärsmässiga och hållbara beslut. Våra kunder verkar främst inom bostads- och fastighetsbranschen och vi har specialiserat oss på frågor och utmaningar inom stadsutveckling. Vi arbetar bland annat med att kartlägga trender, genomföra kvalitativa intressentundersökningar och utveckla koncept baserat på våra marknads- och områdesanalyser.

Sedan 2021 är Trendie en del av protek. Vi är samma Trendie i ett nytt sammanhang, och kan erbjuda nya mervärden för våra kunder i vårt nära samarbete med våra kollegor på protek som är experter inom projektstyrning.

Precis som tidigare erbjuder vi strategiska analyser inom affärs – och projektutveckling, samt inom organisation – och förvaltningsfrågor. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder under fliken “Våra Tjänster” på proteks hemsida. Trendies huvudsakliga erbjudanden ligger under ANALYS- OCH DIALOGARBETE och STRATEGIARBETE INOM FÖRVALTNING.

Kontaktuppgifter:
Erik Staxäng, VD och grundare Trendie, erik.staxang@trendie.se, 0706-73 23 81
Bengt Ulvsgärd, Styrelseordförande och grundare protek, bengt@protek-projektstyrning.se, 0706-67 66 20