Efter en avsiktsförklaring mellan http://www.http://www.http://www.http://www.protek-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2019/05/protek-omoss-vision-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/11/Hultskolan_oversiktsbild-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/09/DCS1794-scaled-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2022/06/mikrofon-podcast-1-e1648633030727-1.jpg och Trendie som ingicks under hösten 2020 blir Trendie en del av http://www.http://www.http://www.http://www.protek-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2019/05/protek-omoss-vision-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/11/Hultskolan_oversiktsbild-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/09/DCS1794-scaled-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2022/06/mikrofon-podcast-1-e1648633030727-1.jpg. Nu pågår det viktiga fusionsarbetet i högt tempo och med högt engagemang, där alla gör ett betydelsefullt kreativt arbete med att integrera verksamheterna i en tid där man ses mer digitalt än fysiskt.

http://www.http://www.http://www.http://www.protek-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2019/05/protek-omoss-vision-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/11/Hultskolan_oversiktsbild-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/09/DCS1794-scaled-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2022/06/mikrofon-podcast-1-e1648633030727-1.jpg gör en historisk satsning genom förvärv av Trendie som är helt i linje med en strategisk riktning för att kunna erbjuda rådgivning och analys av utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Trendies erbjudande inom affärs-, verksamhetsutveckling, trend- och omvärldsanalys kompletterar http://www.http://www.http://www.http://www.protek-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2019/05/protek-omoss-vision-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/11/Hultskolan_oversiktsbild-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/09/DCS1794-scaled-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2022/06/mikrofon-podcast-1-e1648633030727-1.jpgs varumärke. http://www.http://www.http://www.http://www.protek-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2019/05/protek-omoss-vision-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/11/Hultskolan_oversiktsbild-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/09/DCS1794-scaled-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2022/06/mikrofon-podcast-1-e1648633030727-1.jpg har ett komplett erbjudande av helhetslösningar för projektstyrning i utvecklings- och byggnationsprojekt inom bygg och fastighet samt dess förvaltning. Tillsammans kommer bolagen ha en helhetslösning för kunder i bygg-, fastighet- och samhällsutvecklingsbranschen.

”Vår kunskap i styrning av utveckling, och genomförande i kombination med Trendies kunskap i analys och strategi ger våra beställare en fantastisk helhetslösning i utvecklingsprojekt. Att få med Trendies organisation och erbjudande är därför en helt rätt utveckling för båda organisationerna”, säger Bengt Ulvsgärd, Styrelseordförande i http://www.http://www.http://www.http://www.protek-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2019/05/protek-omoss-vision-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/11/Hultskolan_oversiktsbild-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/09/DCS1794-scaled-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2022/06/mikrofon-podcast-1-e1648633030727-1.jpg development ab. Förvärvet är också helt i linje med riktningen för vår mission – ”Vi skapar ett bättre samhälle”.
”Tillsammans får våra medarbetare möjligheter att växa professionellt både genom breddning och profilering. Våra kunder kan ta del av ett bredare och mer heltäckande erbjudande som innebär rådgivning och projektgenomförande från ax till limpa. Projekt och rådgivning i världsklass är ambitionen rakt igenom”, säger Trendies VD Erik Staxäng.

För mer info om Trendie och deras tjänster, klicka här!

Kontaktuppgifter:
Erik Staxäng, VD och grundare Trendie, erik.staxang@trendie.se, 0706-73 23 81
Bengt Ulvsgärd, Styrelseordförande och grundare http://www.http://www.http://www.http://www.protek-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2019/05/protek-omoss-vision-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/11/Hultskolan_oversiktsbild-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/09/DCS1794-scaled-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2022/06/mikrofon-podcast-1-e1648633030727-1.jpg, bengt@http://www.http://www.http://www.http://www.protek-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2019/05/protek-omoss-vision-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/11/Hultskolan_oversiktsbild-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2015/09/DCS1794-scaled-1.jpg-projektstyrning.se/wp-content/uploads/2022/06/mikrofon-podcast-1-e1648633030727-1.jpg-projektstyrning.se, 0706-67 66 20

This site is registered on wpml.org as a development site.