XL Bygg Mölndal

Våren 2020 avslutades upprättandet av ett nytt byggvaruhus åt fastighetsägare Fastpartner. Projektet inleddes med att riva den befintliga byggnaden, dock var källarplanet tvunget att bevaras då det huserade ett skyddsrum vars funktion skulle bevaras. Ovan bevarad källare byggdes sedan det nya byggvaruhuset där numera XL Bygg har sin verksamhet.

protek har haft ansvar för projektledning, projektering- och byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL.