Västberga Entré

I flera år har Fastpartner varit en drivande part i utvecklingen av Västberga industriområde. Västberga har en stark utveckling med flera nya etableringar och omnämns som ett område med ”obegränsade möjligheter mitt i Stockholm”. Som en del av sammanlagt tre planer startar man nu upp projektet Västberga Entré.

Projektet omfattar ett kvarter och kommer inrymma ca 33 000 BTA nyproduktion fördelat på kontor, lager och logistik samt parkering. Projektet kommer drivas etappvis och omfattar även rivning och marksanering samt en ombyggnad av ett befintligt kontor med bevarandekrav.

protek har fått förtroendet att utföra den strategiska styrningen av huvudprojektet gällande utveckling och upphandling samt genomförandet av respektive delprojekt genom projekterings, bygg-, och projektledning.