Torslandaskolan

Om projektet

Nybyggnad skola

Beställare
Skriv ut projekt

Världens bästa skola när det regnar!

I Torslanda, strax utanför Göteborg, planerar Lokalförvaltningen en ny grundskola för ca 600 barn i årskurs F-6 inkl. särskola. Här har stor vikt lagts vid barnens utemiljö, där regnet har fått spela huvudrollen.

Det varierade taklandskapet och fasadgestaltningen bidrar till orientering och identifikation hos barnen. Torslandaskolan skall bli en trygg, lekfull och lärorik skola som framhäver vattnets naturliga kretslopp, dess kraft och betydelse. Regnvattnet samlas i en dagvattenflod mitt på skolgården för att sedan mynna ut i ett floddelta. Öppnings- och stängningsbara slussar och en effektfull regngardin uppmuntrar till lek och lärande.

protek har hållit i projekteringsledningen och kontrollansvaret enligt PBL.