Sjöstaden Alingsås

Om projektet

Nybyggnation bostäder

Beställare
Skriv ut projekt

Vid sjön Gerdsken växer en ny mötesplats för Alingsås fram, Sjöstaden. Här skapas en attraktiv mötesplats för alla och ett vackert bostadsområde på cirka 100 lägenheter. Området har nära till naturen, motion och friluftsliv som till köpcentrum och handel. De nya bostäderna ansluter direkt till det befintliga köpcentrumet Vimpeln.

Strandpromenaden framför husen kommer att utvecklas med nyanlagda gång- och cykelvägar, bryggor, sittplatser och parkplanteringar. Dessutom kommer de boende ha tillgång till takträdgård  på köpcentrets tak.

Beräknad byggstart är våren 2017, proteks roll i projektet är projekteringsledning samt projekt- och byggledning.