Saturnusgatans Förskola

Om projektet

Nybyggnad

Beställare
Lokalförvaltningen - Göteborgs Stad
Skriv ut projekt

Den nybyggda förskolan färdigställdes strax före sommaren 2013. Förskolan har plats för ca 120 barn uppdelat på sex avdelningar med kök och personalutrymmen. Byggnaden är högt belägen på ett berg intill Rymdtorgets centrum i stadsdelen Bergsjön. Lekgården är starkt kuperad och avgränsas med murar, staket och växter vilket gör leken extra spännande.

proteks uppdrag var projekteringsledning samt projekt- och byggledning under produktionen, fram till färdigställd förskola.