+One

Om projektet

Nybyggnation och tillbyggnad

Beställare
Skriv ut projekt

I juni fick Svenska Mässan och Gothia Towers klartecken för att gå vidare med planerna för sin expansion och nu tas nästa steg. Expansionen innebär ett nytt höghus och en utbyggnad av huvudentrén. Den nya byggnaden kommer också att ligga i direkt anslutning till Korsvägens nya tågstation.

Projektet har fått namnet +One, vilket är en blinkning till att det byggs ytterligare ett spännande hus. Ambitionen är att det ska bli en välkomnande och inkluderande mötesplats som är en naturlig del av stadslivet.

Det nya tornet kommer att innehålla cirka 400 hotellrum, restauranger, mötesytor samt kontor och skapar tillsammans med den nya entrén möjligheter att ta emot fler besökare i framtiden. Totalt kommer Svenska Mässan Gothia Towers att efter byggnationen kunna erbjuda cirka 1 600 hotellrum.

I november 2018 utlystes tävlingen för att gestalta Svenska Mässans fjärde torn och en ny huvudentré. 57 svenska och internationella byråer hörde av sig. Fem finalister valdes ut och av dessa tilldelades sedan Tham & Videgård Arkitekter uppdraget. Detaljplanearbetet för +One kommer att påbörjas år 2020 och den nya byggnaden med huvudentré beräknas stå klar år 2025.

protek håller i projektledningen för Svenska Mässan.

Bild: Tham & Videgård Arkitekter