Näringslivets Hus

Om projektet

Ombyggnad

Beställare
Skriv ut projekt

Storgatan 19 är adressen för Svenskt Näringslivs fastighet på Östermalm, även kallad Näringslivets Hus. Fastigheten uppfördes i olika etapper mellan 1957 och 1972 och det är nu dags för modernisering för att möta organisationens uppgift samt att förvalta det kapital fastigheten omsluter. protek fick i januari 2020 uppdraget att i samarbete med Svenskt Näringslivs egen organisation samt United Minds lägga den grundläggande strategin för en ombyggnad av fastigheten.

Den faktiska ombyggnaden av fastigheten kommer att ske i flera etapper. NGage 2022 som projektet kallas är en ombyggnad av Näringslivets hus med ambitionen att möta den förändring som samhället och därmed Näringslivet är i. Ambitionen är att storgatan 19 blir en samlingsplats för organisationen, näringslivet och politiken. United Minds har tillsammans med Svenskt Näringsliv mejslat fram tydliga styrmedel för identiteten som kan användas i omdaningen av fastigheten.

protek ansvarar för den strategiska styrningen för samtliga delprojekt inkluderat i det man kallar NGage 2022. protek har även projektledning och byggledning för de olika delprojekten och etapperna.