MR Cake

Om projektet

Ombyggnad

Beställare
SEB Tryggliv
Skriv ut projekt

Under 2019 fick protek äran att åt SEB Tryggliv, genom sin fastighetsförvaltare Novi Real Estate, förvandla tomma lagerytor i fastighet Inom Vallgraven 52:5 till attraktiva och moderna bageri- och serveringsytor där omåttligt populära hyresgästen Mr Cake nu huserar.

protek har haft ansvar för projektledning, projektering- och byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL.