protek har haft ansvar för projektledning, projektering- och byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL.