Kvarteret Perukmakaren

Om projektet

Ombyggnad butiker & hotell

Storlek
28 000 kvm
proteks roll
Projekt- & byggledning, KA, hyresgästsamordning
Beställare
Vasakronan AB
Skriv ut projekt

Kvarteret Perukmakaren byggdes i slutet av 1960-talet som ett affärs- och kontorshus med ett stort integrerat parkeringshus mitt i centrala Göteborg. Vasakronan genomför nu en omfattande modernisering och utveckling av fastigheten för att utveckla handeln och området vid Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan.

Kvarteret i sin helhet beräknas stå klart under 2014. Då ska alla fasader ha rustats upp, f d kontorslokaler längs Drottninggatan förvandlats till hotell och nya butikslägen skapats. De arkader som idag finns längs med Drottninggatan och Kyrkogatan kommer att byggas in för att skapa mer butiksyta och ge mer framträdande butikslägen.  Möjligheten skapas efter att dessa gator byggts om till gångfartsgator av Trafikkontoret under 2013.

Parkeringshuset ska rustas upp och få nya entréer och trapphus.

I samband med ombyggnaden ska fastigheten LEED-certifieras och energianvändningen i fastigheten ska halveras. Fastigheten förses med nya teknikrum och i stort sett alla installationer byts ut för att leva upp till dagens krav.

Fastigheten består av sju våningar, inkl. källare. Parkeringshuset upptar ca 16 000 kvm av den totala ytan på ca 26 000 kvm. Ombyggnationen sker med kvarsittande hyresgäster och fullt fungerande parkeringshus. Projektets största utmaningar är just att utföra ombyggnaden och byta ut alla installationer med full verksamhet i huset och att klara logistiken i det centrala läget. För att klara detta på bästa sätt utförs projektet som en generalentreprenad i samverkan med entreprenören.