Hotel Riverton

Om projektet

Om- och tillbyggnad

Beställare
Skriv ut projekt

Hotel Riverton består av en serie olika byggnader Inom Vallgraven 46:18 i ett levande innerstadskvarter alldeles vid Stora Badhusgatan och Skeppsbron.

Efter att ha ägt fastigheten sedan 1998, och med mindre, successiva förändringar anpassat och utvecklat fastigheten, har ägarna, Lotta & Magnus Hedlund, nu bestämt att tiden har kommit för att utveckla hotell Riverton och fastigheterna.
Med de stora förändringsplaner som nu gäller för Skeppsbro-området vill bolaget passa på att ta ytterligare ett steg i denna utveckling. Det utvecklade området kommer att ge hotellet ytterligare dragningskraft.

Om-och tillbyggnader i fastigheten ska föra in hotellet i 2020-talet, öka omsättningen i hotell-, konferens- och restaurangdelen, och höja kvalitetsnivåerna i alla dessa verksamheter. Förändrade, förfinade och nybyggda delar av hotellet ska präglas av långsiktighet och bestående kvaliteter.

Projektet kommer att genomföras i Partnering mellan Hotel Riverton AB och byggföretaget Vestia Construction Group AB. Verksamheten kommer att pågå som vanligt under ombyggnationen då de nuvarande 186 hotellrummen nyligen renoverades. Projektet kommer att ske etappvis med start under 2018 med fokus på allmänna ytor som lobby och reception samt att den nuvarande restaurangen, View Skybar & Restaurant, utökas genom en påbyggnad.

För proteks del under hösten 2017 med projektledning. En roll vi fortsatt kommer att ha tills projektet är i mål.

Läs mer om Hotel Riverton