Flexlink

Om projektet

Om- & tillbyggnad

Storlek
4000 kvm
proteks roll
Projekt- & projekteringsledning
Beställare
Wallenstam AB
Skriv ut projekt

Flexlink flyttade hösten 2010 in i sitt nya huvudkontor beläget i Gamlestaden i östra Göteborg. Det var en befintlig kontorsbyggnad som rustades upp med ny fasad och nytt tak, men även interiört skapades nya öppna planlösningar. Förutom kontorsombyggnaden uppfördes en ny prefabhall för Flexlinks provningsverksamhet, vilken har dockats ihop med huvudbyggnaden.

För att ge möjlighet att skapa en helhetslösning för Flexlink krävdes en fastighetsombildning. För att skapa yta för hallen revs två befintliga fastigheter och att marken sanerades innan bottenplattan kunde gjutas. En omfattande miljöinventering låg till grund och med täta kontakter med Miljöförvaltningen kunde rätt nivå på saneringen nås.

Stort fokus lades på att få energieffektiva lösningar i samband med att värme, kyla- och ventilationssystemen i den befintliga fastigheten byttes ut. Även belysning är vald utifrån samma tanke då Flexlink har som mål att sänka sina driftkostnader.

Projektet utfördes huvudsakligen som en totalentreprenad, men den nya bottenplattan för hallen byggdes som generalentreprenad i tidigare skede.

Total ombyggnadsyta för kontor, matsal och konferenslokaler var ca 2 900m². Nybyggnad av hall innehållande verkstad och provning samt personalutrymmen uppgick till ca 1300m².