Våra projekt

Inget projekt är för stort eller för litet för oss på protek. Vi har medarbetare för alla typer av av fastighetsrelaterade projekt. Allt från stora projekt i tidiga planskeden till små komplicerade hyresgästanpassningar.

Nedan syns ett urval av våra pågående och avslutade projekt genom åren.

Nya Kasernen

Projektet omfattar en yta på totalt 45,000 kvadratmeter. Byggnaden ligger i direkt anslutning till Västlänkens nya pendeltågsstation som nu byggs i Haga. In- och utvändigt kommer byggnaden att genomgå stora förändringar med en rivning ända ned till befintlig stomme.

Under återuppbyggnaden formas nya, luftiga lokaler, glastak över ljusgårdar samt takterrasser för kommande hyresgäster. På entréplan byggs även lokaler för framtida restauranger. I och med de stora ljusinsläppen kommer fasaden också få sig ett nytt utseende med en kombination av tegeldetaljer, glaspartier och burspråk.

Projektet genomförs i nära samverkan mellan BRA Bygg, Alecta Fastigheter och protek. Arkitekten för ombyggnaden är Göteborgsbaserade Gajd Arkitekter.

Läs mer

Backaplan, Göteborg

Skanska har tecknat avtal med Skandia Fastigheter om att bygga två hus i den pågående stadsutvecklingen av Backaplan, Göteborg

Byggprojektet omfattar två hus, åtta respektive sju våningar höga. I det första huset planeras för handel i två plan samt bostäder i sex plan, medan det andra huset får parkeringsgarage i tre plan samt fyra våningar med bostäder. Totalt blir det drygt 420 lägenheter i de två husen.

Projektet blir startskottet för en nysatsning på Backaplan där det finns en vision om att kombinera kraft och kreativitet från området med trygga, moderna byggnader och blandade kvarter.

protek är projektansvariga och byggledare

Läs mer

HK3

Uppdatering av ikonisk byggnad!

Vi har fått möjligheten att för Aspelin och Ramm genomföra projekteringen av SKF’s tidigare huvudkontor i Gamlestaden. Byggnaden, tidstypisk och ikonisk uppfördes i början av 60-talet och omfattar ca 20 000 kvm innehållandes bland annat vackert utsmyckade hisshallar och en fasad klädd med gyllenskimrande klinker, likt Sydneys Operahus.

En rolig utmaning att klara dagens kravställningar för kontor och anpassa byggnaden för en flexibel framtid med flera olika hyresgäster.

Läs mer

Torslandaskolan

Världens bästa skola när det regnar!

I Torslanda, strax utanför Göteborg, planerar Lokalförvaltningen en ny grundskola för ca 600 barn i årskurs F-6 inkl. särskola. Här har stor vikt lagts vid barnens utemiljö, där regnet har fått spela huvudrollen.

Det varierade taklandskapet och fasadgestaltningen bidrar till orientering och identifikation hos barnen. Torslandaskolan skall bli en trygg, lekfull och lärorik skola som framhäver vattnets naturliga kretslopp, dess kraft och betydelse. Regnvattnet samlas i en dagvattenflod mitt på skolgården för att sedan mynna ut i ett floddelta. Öppnings- och stängningsbara slussar och en effektfull regngardin uppmuntrar till lek och lärande.

protek har hållit i projekteringsledningen och kontrollansvaret enligt PBL.

Läs mer

Näsby Slottspark

I den vackra miljön kring Näsby Slott i Täby utanför Stockholm utvecklar Niam Näsby Slottspark med bostadsrätter, seniorbostäder och villor. protek har haft äran att ha hand om  projekt- och byggledning av nyproduktion av ett vårdboende. Projektet är utmanande eftersom det genomförs i historisk miljö och kräver särskild hänsyn till omgivningen samt då det är flera entreprenörer igång i området. Hyresgästen har haft höga krav på utförandet och varit delaktig genom hela projektet. Niam utvecklade vårdboendet i samverkan med Skanska, och protek jobbade i nära samarbete med beställaren. Näsby Park vårdboende rymmer 54 boenderum och stod färdigt i november 2020.

Läs mer

Näringslivets Hus

Storgatan 19 är adressen för Svenskt Näringslivs fastighet på Östermalm, även kallad Näringslivets Hus. Fastigheten uppfördes i olika etapper mellan 1957 och 1972 och det är nu dags för modernisering för att möta organisationens uppgift samt att förvalta det kapital fastigheten omsluter. protek fick i januari 2020 uppdraget att i samarbete med Svenskt Näringslivs egen organisation samt United Minds lägga den grundläggande strategin för en ombyggnad av fastigheten.

Den faktiska ombyggnaden av fastigheten kommer att ske i flera etapper. NGage 2022 som projektet kallas är en ombyggnad av Näringslivets hus med ambitionen att möta den förändring som samhället och därmed Näringslivet är i. Ambitionen är att storgatan 19 blir en samlingsplats för organisationen, näringslivet och politiken. United Minds har tillsammans med Svenskt Näringsliv mejslat fram tydliga styrmedel för identiteten som kan användas i omdaningen av fastigheten.

protek ansvarar för den strategiska styrningen för samtliga delprojekt inkluderat i det man kallar NGage 2022. protek har även projektledning och byggledning för de olika delprojekten och etapperna.

 

Läs mer

Flatås Alléer

Lejonstaden och Alaskas projekt Flatås Alléer består av 330 lägenheter i fyra huskroppar med underliggande garage och källare. Projektet kommer att upplåtas både som både bostadsrätter och hyresrätter. Projektet är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning inför stadens 400-årsjubileum.

Det är beläget i stadsdelen Högsbo alldeles i utkanten av Göteborg centrum och beräknas färdigställas i etapper under 2022.

protek har haft ansvar för projektledning, byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL.

Läs mer

SKF New HQ

När SKF beslutade att bygga ett nytt huvudkontor valde företaget att omvandla och återanvända sitt tidigare centrallager på bolagets produktionsområde i Gamlestaden, Göteborg. Där har man nu skapat en dynamisk och inspirerande kontorsmiljö som präglas av ljusa och öppna ytor anpassade för både möten, samarbete och enskilt arbete.

protek är stolta över att ha fått möjlighet att leverera projekt- och byggledning samt projektledning av upphandling och koordinering av inredning och flytt.

Projektet har nått uppsatta energispecifika mål, LEED-certifiering nivå Platinum enligt den senaste och utökade versionen, blivit klart i tid och styrts mot en fast budget.

 

Läs mer

Västberga Entré

I flera år har Fastpartner varit en drivande part i utvecklingen av Västberga industriområde. Västberga har en stark utveckling med flera nya etableringar och omnämns som ett område med ”obegränsade möjligheter mitt i Stockholm”. Som en del av sammanlagt tre planer startar man nu upp projektet Västberga Entré.

Projektet omfattar ett kvarter och kommer inrymma ca 33 000 BTA nyproduktion fördelat på kontor, lager och logistik samt parkering. Projektet kommer drivas etappvis och omfattar även rivning och marksanering samt en ombyggnad av ett befintligt kontor med bevarandekrav.

protek har fått förtroendet att utföra den strategiska styrningen av huvudprojektet gällande utveckling och upphandling samt genomförandet av respektive delprojekt genom projekterings, bygg-, och projektledning.

Läs mer

Höghuset – Nya Märsta centrum

På uppdrag av Fastpartner uppförs 200 lägenheter om ca 16 000 kvm BTA totalt i Nya Märsta Centrum norr om Stockholm. Projektet är en del av vidareutvecklingen i det nya centrumområdet, där protek har fått fortsatt förtroende att leda även etapp 3.

Projektet består av fyra huskroppar som rymmer bostäder och ett parkeringshus, där det högsta bostadshuset blir Sigtunas högsta byggnad efter flygledartornet på Arlanda. Projektet startade 2017 och beräknas vara klart för inflytt under 2020 och 2021.

protek har haft ansvar för projektledning, byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL.

Läs mer

Mektagonen

Mektagonen i Göteborg växer och kommer omfatta cirka 20 000 kvm kontor och handel. Idag inrymmer befintliga Mektagonen även hotell, gym och butiker. Alecta äger fastigheten och byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

proteks uppdrag innefattar kalkyl, projektledning, projekteringsledning och byggledning samt upphandlingar av entreprenör.

Läs mer

Masthuggskajen

På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet och en linbana med förbindelse över älven till Lindholmen och vidare.

Stena Fastigheter planerar att skapa 500 attraktiva lägenheter och 25 000 kvm kontor, handel, service och restauranger på Masthuggskajen.

protek ansvarar för projektering.

Läs mer

MR Cake

Under 2019 fick protek äran att åt SEB Tryggliv, genom sin fastighetsförvaltare Novi Real Estate, förvandla tomma lagerytor i fastighet Inom Vallgraven 52:5 till attraktiva och moderna bageri- och serveringsytor där omåttligt populära hyresgästen Mr Cake nu huserar.

protek har haft ansvar för projektledning, projektering- och byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL.

Läs mer

XL Bygg Mölndal

Våren 2020 avslutades upprättandet av ett nytt byggvaruhus åt fastighetsägare Fastpartner. Projektet inleddes med att riva den befintliga byggnaden, dock var källarplanet tvunget att bevaras då det huserade ett skyddsrum vars funktion skulle bevaras. Ovan bevarad källare byggdes sedan det nya byggvaruhuset där numera XL Bygg har sin verksamhet.

protek har haft ansvar för projektledning, projektering- och byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL.

Läs mer

+One

I juni fick Svenska Mässan och Gothia Towers klartecken för att gå vidare med planerna för sin expansion och nu tas nästa steg. Expansionen innebär ett nytt höghus och en utbyggnad av huvudentrén. Den nya byggnaden kommer också att ligga i direkt anslutning till Korsvägens nya tågstation.

Projektet har fått namnet +One, vilket är en blinkning till att det byggs ytterligare ett spännande hus. Ambitionen är att det ska bli en välkomnande och inkluderande mötesplats som är en naturlig del av stadslivet.

Det nya tornet kommer att innehålla cirka 400 hotellrum, restauranger, mötesytor samt kontor och skapar tillsammans med den nya entrén möjligheter att ta emot fler besökare i framtiden. Totalt kommer Svenska Mässan Gothia Towers att efter byggnationen kunna erbjuda cirka 1 600 hotellrum.

I november 2018 utlystes tävlingen för att gestalta Svenska Mässans fjärde torn och en ny huvudentré. 57 svenska och internationella byråer hörde av sig. Fem finalister valdes ut och av dessa tilldelades sedan Tham & Videgård Arkitekter uppdraget. Detaljplanearbetet för +One kommer att påbörjas år 2020 och den nya byggnaden med huvudentré beräknas stå klar år 2025.

protek håller i projektledningen för Svenska Mässan.

Bild: Tham & Videgård Arkitekter

Läs mer

Hotel Riverton

Hotel Riverton består av en serie olika byggnader Inom Vallgraven 46:18 i ett levande innerstadskvarter alldeles vid Stora Badhusgatan och Skeppsbron.

Efter att ha ägt fastigheten sedan 1998, och med mindre, successiva förändringar anpassat och utvecklat fastigheten, har ägarna, Lotta & Magnus Hedlund, nu bestämt att tiden har kommit för att utveckla hotell Riverton och fastigheterna.
Med de stora förändringsplaner som nu gäller för Skeppsbro-området vill bolaget passa på att ta ytterligare ett steg i denna utveckling. Det utvecklade området kommer att ge hotellet ytterligare dragningskraft.

Om-och tillbyggnader i fastigheten ska föra in hotellet i 2020-talet, öka omsättningen i hotell-, konferens- och restaurangdelen, och höja kvalitetsnivåerna i alla dessa verksamheter. Förändrade, förfinade och nybyggda delar av hotellet ska präglas av långsiktighet och bestående kvaliteter.

Projektet kommer att genomföras i Partnering mellan Hotel Riverton AB och byggföretaget Vestia Construction Group AB. Verksamheten kommer att pågå som vanligt under ombyggnationen då de nuvarande 186 hotellrummen nyligen renoverades. Projektet kommer att ske etappvis med start under 2018 med fokus på allmänna ytor som lobby och reception samt att den nuvarande restaurangen, View Skybar & Restaurant, utökas genom en påbyggnad.

För proteks del under hösten 2017 med projektledning. En roll vi fortsatt kommer att ha tills projektet är i mål.

Läs mer om Hotel Riverton

Läs mer

Platinan

Kvarteret Platinan i Centralenområdet, precis bredvid den nya Hisingsbron, är Vasakronans bidrag till det nya centralområdet samt den första byggstenen för den nya Älvstaden. Platinan blir en unik byggnad, inte bara konstruktionsmässigt där kvarteret byggs i två etapper utan även funktionsmässigt, kvarteret kommer att infatta 60 000 kvm kontor, hotell och kultur.

PEAB har handlats upp som totalentreprenör i samverkan och entreprenadarbetena påbörjades under 2017. Hållbarhet är ett ledord för byggnaden där Vasakronan satsar på marknadens smartaste energilösningar med målsättningen att miljöcertifiera byggnaden enligt LEED Platinum.

protek är utsedda att vara Vasakronans Kontrollansvariga enligt PBL.

Samtliga bilder är hämtade från Vasakronan.

 

Läs mer

Kvarteret Kopparn

Kv Kopparn är beläget i Gullbergsvass i Göteborg och inrymmer idag kontor, restaurang och några mindre kommersiella lokaler. Huset har 6 våningar och inrymmer även garage. Av ca 22 500 kvm inkluderat garage (ca 5000 kvm), ska ca 12 800 kvm nu byggas om till ett nytt kontor för Trafikverket. De befintliga lokalerna blåses rena och återuppbyggs med ny planlösning och nya installationer. Endast våtrumsenheter, vissa brandcellsgränser och schakter sparas. Utöver hyresgästanpassningen ska vissa fastighetsrelaterade åtgärder utföras såsom ex renovering av trapphus och entrépartier.

Byggnaden är idag certifierad enligt miljöbyggnad brons. En omcertifiering och uppgradering till miljöbyggnad silver sker i projektet.

protek har fått i uppdrag att genomdriva ombyggnaden för Alecta och ansvarar för projekt- och byggledning samt kontrollansvar enligt PBL. Vi har även deltagit i arbetet med att teckna avtal med Trafikverket och bistått med såväl kalkyler som bilagor till hyresavtalet.

Läs mer

Sjöstaden Alingsås

Vid sjön Gerdsken växer en ny mötesplats för Alingsås fram, Sjöstaden. Här skapas en attraktiv mötesplats för alla och ett vackert bostadsområde på cirka 100 lägenheter. Området har nära till naturen, motion och friluftsliv som till köpcentrum och handel. De nya bostäderna ansluter direkt till det befintliga köpcentrumet Vimpeln.

Strandpromenaden framför husen kommer att utvecklas med nyanlagda gång- och cykelvägar, bryggor, sittplatser och parkplanteringar. Dessutom kommer de boende ha tillgång till takträdgård  på köpcentrets tak.

Beräknad byggstart är våren 2017, proteks roll i projektet är projekteringsledning samt projekt- och byggledning.

Läs mer

Samhällsbyggnad, Chalmers

Som ett led i att uppnå Chalmers nya vision kring framtidens lärande sker nu en omfattande ombyggnad i Arkitekt samt Väg- och Vattenhuset. I och med ombyggnaden yteffektiviseras lokalerna och blir kontor och verksamhetslokaler för både arkitekter och ingenjörer. Källarvåningen kommer att öppnas upp och det ökade behovet av mindre grupprum kommer att tillfredsställande genom ombyggnad av befintliga större övningssalar.

Byggstarten av projekt Samhällsbyggnad påbörjades vintern 2015 där den första inflyttning skedde under hösten 2016. Ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket är en teknisk utmaning i en gammal byggnad.

Projektet är uppdelat i två etapper där etapp 1 omfattar ombyggnad av Väg- och Vattenhuset som  är ca 7.700 m2. Etapp 2 omfattar ombyggnad av Arkitekturbyggnad som är ca 17.000 m2.

proteks uppdrag är projekteringsledning, byggledning samt biträdande projektledning.

Läs mer

Kvarteret Vattnet

Handelsområde på kv. Vattnet, fortsättning utav byggnationen på samma fastighet där sedan tidigare Bilia Group AB etablerar ny anläggning för bilförsäljning utav märkena BMW och MINI.

Etappen 2 innehåller flexibla lokaler för både småindustri och handel.

protek är mycket stolta att få fortsatt förtroende att leda projektet åt Fastighets AB Balder vilket sker genom samverkan med entreprenören PEAB.

Läs mer

Bilia Group Viared

Strax utanför Borås i Viared bygger Fastighets AB Balder en ny fastighet där Bilia Group kommer bedriva sin verksamhet. Huset är planerat till ca 5200 kvm och består av försäljnings- och verkstadsytor.

Beräknad inflyttning är december 2017 och fram till dess är proteks roll projekteringsledning, kalkylering samt projekt- och byggledning.

proteks roll innefattar kalkylering, projektering- samt projekt- och byggledning.

Läs mer

Swedish Match

Swedish Match är ett av Sveriges största bolag och ett av de större varumärkena i landet. Swedish Match tillverkar bl.a. tobaksprodukter, tändstickor och tändare.

Sedan 2013 har protek hjälpt Swedish Match i deras olika projekt runt om i landet.

Projekten har varit i varierande storlek och innehåll som t.ex. butiks- och kontorslokaler och labbverksamhet.

Våra uppgifter har inneburit allt från upphandling av entreprenader och framtagning av handlingar till projekt- och byggledning

Läs mer

Kvarteret Gårda

Under mitten av 2000-talet började en ny stadsdel växa fram i Norra Gårda. Bostads AB Poseidon är en av de aktörer som har varit med och skapat det nya bostadsområdet som ligger mellan Gullbergsån och Anders Personsgatan. De tidigare buss- och spårvagnsgaragen revs för att ge plats åt nya flerbostadshus, däribland Kvarteret Venus.

Läs mer

Påbyggnad Femmanhuset

Hufvudstaden AB gjorde en enorm satsning och skapade nya exklusiva kontor genom att bygga på Femmanhuset i Östra Nordstan. Totalt tillskapades 7800 m² fördelat på två våningsplan. De nya kontorsplanen har ett attraktivt läge beläget i Göteborgs största varuhus, granne med centralstationen och  med utsikt över hela stan.

Läs mer

Flexlink

Flexlink flyttade hösten 2010 in i sitt nya huvudkontor beläget i Gamlestaden i östra Göteborg. Det var en befintlig kontorsbyggnad som rustades upp med ny fasad och nytt tak, men även interiört skapades nya öppna planlösningar. Förutom kontorsombyggnaden uppfördes en ny prefabhall för Flexlinks provningsverksamhet, vilken har dockats ihop med huvudbyggnaden.

För att ge möjlighet att skapa en helhetslösning för Flexlink krävdes en fastighetsombildning. För att skapa yta för hallen revs två befintliga fastigheter och att marken sanerades innan bottenplattan kunde gjutas. En omfattande miljöinventering låg till grund och med täta kontakter med Miljöförvaltningen kunde rätt nivå på saneringen nås.

Stort fokus lades på att få energieffektiva lösningar i samband med att värme, kyla- och ventilationssystemen i den befintliga fastigheten byttes ut. Även belysning är vald utifrån samma tanke då Flexlink har som mål att sänka sina driftkostnader.

Projektet utfördes huvudsakligen som en totalentreprenad, men den nya bottenplattan för hallen byggdes som generalentreprenad i tidigare skede.

Total ombyggnadsyta för kontor, matsal och konferenslokaler var ca 2 900m². Nybyggnad av hall innehållande verkstad och provning samt personalutrymmen uppgick till ca 1300m².

Läs mer

Projekt barnområdet

2013 var året då Liseberg fyllde 90 år och det firade parken genom att fokusera på sina viktigaste gäster, nämligen barnen.  Kaninlandet är den hittills största satsningen på Liseberg och har berört ett område på ca 11 000 m²

Protek anlitades som extern projekt- och byggledare samt projekteringsledare för Kaninlandet och Västkustområdet. Områden som omfattar totalt nio nya attraktioner, tillbyggt Kaninhus, ny lekplats och tematisering startade med projektering i maj 2012 och var färdigställt till premiären i april 2013.

Läs mer om Kaninlandet på Lisebergs hemsida

Läs mer

Kvarteret Mullvaden

Kvarteret Mullvaden, som ligger i norra delen av Mölndal, ägs och förvaltas av Diligentia.
Åtta huskroppar, innehållande 266 lägenheter, byggda i början av 70- talet genomgår stambyte och modernisering.

En ansökan om detaljplaneändring för att bygga till fastigheterna är beviljad av Byggnadsnämnden. Tillbyggnaderna innebär ca 100 nya lägenheter. Utformningen av de nya byggnaderna är inte fastlagda idag, men omfattar i storleksordningen 150- 200 nya lägenheter. Påbyggnad av byggnaderna har också utretts.

Stambyte med tillhörande arbeten har handlats upp som totalentreprenad och de arbeten påbörjades under hösten 2014.

Projektet påbörjades i slutet av 2013 och var färdigställda under 2018.

protek har utfört förstudier, myndighetskontakter, kalkylunderlag för budgetbeslut, projekteringsledning, upphandlingar av entreprenörer, deltar i informationsarbetet med hyresgäster samt projekt- och byggledning.

Läs mer

Skeppsbrohuset

Skeppsbrohuset i Göteborg, som består av fastigheterna Inom Vallgraven 52:4 och 52:5, ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Byggnaderna är uppförda under 30- respektive 60-talen och är i behov av omfattande modernisering.

Fastigheterna innefattade tidigare kontor, hotell, vårdcentral och restaurang och efter projektets genomförande fortsatte dessa verksamheter inhysas i fastigheten men i ändrad omfattning. Hotellet utökades till ca 290 rum med tillhörande ytor inklusive en ny restaurang. Fastigheten Inom Vallgraven 52:5 fick en helt ny kopparfärgad fasad.

BRA Bygg har handlades upp som totalentreprenör och entreprenadarbetena påbörjades i februari-mars 2015. Den nya fasaden på 52:5 samt förberedande invändig rivning i 52:4 har upphandlats separat.

Projektet påbörjades för proteks del i slutet av 2013 med inledande kalkylarbete för beslutsunderlag och projektering av förfrågningsunderlag påbörjades i augusti 2014. Projektet stod färdigt under 2016.

protek har utfört kalkylunderlag för budgetbeslut, förundersökningar, myndighetskontakter, projekteringsledning, upphandlingar av entreprenörer samt projekt- och byggledning.

Läs mer

Kvarteret Perukmakaren

Kvarteret Perukmakaren byggdes i slutet av 1960-talet som ett affärs- och kontorshus med ett stort integrerat parkeringshus mitt i centrala Göteborg. Vasakronan genomför nu en omfattande modernisering och utveckling av fastigheten för att utveckla handeln och området vid Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan.

Kvarteret i sin helhet beräknas stå klart under 2014. Då ska alla fasader ha rustats upp, f d kontorslokaler längs Drottninggatan förvandlats till hotell och nya butikslägen skapats. De arkader som idag finns längs med Drottninggatan och Kyrkogatan kommer att byggas in för att skapa mer butiksyta och ge mer framträdande butikslägen.  Möjligheten skapas efter att dessa gator byggts om till gångfartsgator av Trafikkontoret under 2013.

Parkeringshuset ska rustas upp och få nya entréer och trapphus.

I samband med ombyggnaden ska fastigheten LEED-certifieras och energianvändningen i fastigheten ska halveras. Fastigheten förses med nya teknikrum och i stort sett alla installationer byts ut för att leva upp till dagens krav.

Fastigheten består av sju våningar, inkl. källare. Parkeringshuset upptar ca 16 000 kvm av den totala ytan på ca 26 000 kvm. Ombyggnationen sker med kvarsittande hyresgäster och fullt fungerande parkeringshus. Projektets största utmaningar är just att utföra ombyggnaden och byta ut alla installationer med full verksamhet i huset och att klara logistiken i det centrala läget. För att klara detta på bästa sätt utförs projektet som en generalentreprenad i samverkan med entreprenören.

Läs mer

Nya Märsta Centrum

I Märsta norr om Stockholm, utvecklas en ny centrumanläggning där handel såväl som bostäder håller på att ta form. Projektet påbörjades hösten 2014 och omfattar nybyggnad av handelsfastigheter med bl.a. ICA och Lindex som hyresgäster. Total nybyggnadsyta ca 20 000 kvm som beräknas vara klart under hösten 2016.

proteks roll har varit projekteringsledning, kalkylering samt projekt-och byggledning.

Läs mer

Varuhuset Femman

Femmanhuset ingår som en del i Nordstan, Skandinaviens ledande affärcentrum. Bara genom Femmanhuset passerar det årligen 11,5 miljoner besökare. Totalrenoveringen av Femmanhuset beräknas pågå under 2015-2017 och totalt omfattas 16 000 m² butiks- och kommunikationsyta. Syftet med upprustningen är att öppna upp mellan våningsplanen för att på så sätt skapa mer rymd och ett mer inbjudande utseende, både in- och utvändigt.

protek har rollen som byggledare.

Läs mer

Stampen

I det centralt belägna kvarteret Stampen äger och förvaltar Diligentia sju fastigheter, innehållande 176 lägenheter, som är byggda på 30- och 60- talet. Under 2012 påbörjades jobbet med stambyte och modernisering, där man genom ombyggnad av kallvindar och tomma kontorslokaler dessutom tillskapar ca 40 nya lägenheter. Efter godkänd detaljplaneändring har en av fastigheterna byggts på.

Projektet är uppdelat i flera totalentreprenader. Stambyte med tillhörande arbeten samt vindslägenheter och konvertering är de idag två största entreprenaderna. Projektet omfattar även renovering av hissar, samt byte av och butikspartier på gatuplan.

Protek har utfört förstudier, kalkylunderlag för budgetbeslut, projekteringsledning, upphandlingar av entreprenörer, samt att vi ansvarar för informationsarbetet med hyresgäster, och har rollen som kontrollansvarig, projekt- och byggledning.

Projektet beräknas vara klart under 2016.

Läs mer

Kyrkbyskolan

Byggnaden uppfördes 1879 som skola i Lundby kyrkby i samband med en blomstrande fas i bebyggelseutvecklingen under 1800-talets andra hälft.  Den ursprungliga byggnadsvolymen var rektangulär och år 1887 byggde man på en våning, för att år 1923 uppföra tillbyggnaden som gav huset en T-formad volym innehållande ytterligare fyra skolsalar samt en lärarbostad. Befintlig skolbyggnad ingår i bevarandeprogrammet ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg ”.

Under flertalet år har byggnaden hyrts av Volvo Lastvagnar som har använt den som kontor. Det var år 2010, när behovet av förskolor var stort i SDF Lundby, som det beslutades att man återigen skulle använda huset för pedagogisk verksamhet och skapa en miljö för modern förskoleverksamhet.

Uppdraget för Lokalförvaltningen var att bygg- och projektleda denna varsamma renovering/konvertering till 5 förskoleavdelningar samt nattisverksamhet. För att möta kraven på tillgänglighet installeras även en hiss då byggnaden. Under resan tillkom en paviljong innehållande 4 avdelningar, samt ett bullerplank av flätad pil.

Omfattande markarbeten innefattande sprängning och miljösanering har utförts. Även den DME-tank (dimetyleter) som fanns inne på Volvo Lastvagnar var tvungen att flyttas innan ibruktagandet. Göteborgs Stad har även gett klartecken att i utbildningssyfte för barnen få med inslag av biologisk mångfald med ängssådd, fjärilsblommor och en trästock som fungerar som ”insektshotell”.

Läs mer

Saturnusgatans Förskola

Den nybyggda förskolan färdigställdes strax före sommaren 2013. Förskolan har plats för ca 120 barn uppdelat på sex avdelningar med kök och personalutrymmen. Byggnaden är högt belägen på ett berg intill Rymdtorgets centrum i stadsdelen Bergsjön. Lekgården är starkt kuperad och avgränsas med murar, staket och växter vilket gör leken extra spännande.

proteks uppdrag var projekteringsledning samt projekt- och byggledning under produktionen, fram till färdigställd förskola.

 

Läs mer

Åhléns Kungsgatan

Åhléns på Kungsgatan, ett ombyggnadsprojekt där Filmstadens gamla lokaler byggdes om till ett varuhus i 3 våningar med öppen planlösning om ca 4000 m². Ombyggnaden har omfattat två byggnader, dels Vallgatan 16-20 som ursprungligen byggdes 1986-1988 som biograf och kontorsbyggnad, men även Kungsgatan 35 som uppfördes under tidigt 1800-tal, men som i  början av 1900-talet genomgick en större förändring när det införlivades i Meeths varuhuset.

Läs mer

Folksamhuset

Folksamhuset, beläget på Storgatan 53, stod klart 1957. Det uppfördes som nytt kontorshus för försäkringsbolaget Folksam och var ett tidigt exempel på strukturalism. Tanken bakom huset var att stommen skulle vara fristående och inte styra rumsindelningen. På bilder från 1960-talet syns stora öppna kontorsytor blandade med mindre kontor i moduler.

Sedan huset byggdes har inga större invändiga ombyggnader gjorts och utmaningen nu är att omvandla Folksams ytor till moderna kontorslokaler samtidigt som vi strävat efter att behålla delar av 50-talskänslan. Detta har gjorts genom att låta färgsättningen genomsyras av 50-tal blandat med nya material och delvis ny planlösning. Trapphuset återskapas med återgång till ursprungliga färger och nya enhetliga partier som klarar dagens brand- och säkerhetskrav samtidigt som de skall behålla de ursprungliga partiernas smäckra linjer.  För att möta dagens krav på god inomhusmiljö förses huset dessutom med ett helt nytt ventilationssystem och fjärrkyla dras in.

Att leda genomförandet av dessa stora ingrepp under pågående verksamhet har blivits proteks uppdrag. Totalt omfattas ca 6000 kvm av ombyggnaden. Förutom att ha medverkat redan i projekterings- och upphandlingsskedet styr vi nu byggskedet.

Läs mer

Hultskolan

Göteborgs stad, Lokalförvaltningen byggde en ny skola i Askim, proteks uppdrag omfattade projekt-, projekterings- och byggledning. Hultskolan ligger i ett villaområde vid Hults gata 26.

Gamla Hultskolan i Askim som tidigare var en F-5 med plats för cirka 200 elever revs och istället byggdes en ny F-6 med plats för cirka 350 elever. Fyra äldre skolbyggnader revs och ersattes med en sammanhållen skolbyggnad om cirka 3000 m2 som byggs i ett plan. Utöver detta revs även den befintliga idrottshallen som ersätts med en ny på ca 600 m2, sammanlagd nybyggnadsyta uppgår då till 3600 m2. För att möjliggöra för skolverksamheten, som fortgick under byggnationen, så byggdes den nya skolan i tre etapper.

Byggnation av skolan samt idrottshallen pågick från september 2015 och färdigställdes i september 2017.

Läs mer