ENGAGEMANG OCH KOMPETENS GENOM ÖPPENHET OCH GLÄDJE

Hos oss blir du därför delaktig i våra projekt från dag ett. Vi tror nämligen på att utvecklas i skarpa projekt tillsammans med erfarna kollegor. Våra värdeord engagemang, kompetens, öppenhet och glädje ger oss också en bra grund att stå på för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Oavsett bakgrund och erfarenhet.

Vill du veta mer? Läs vidare eller prata med oss om att leda framtidens byggprojekt.

”Välkommen till en av Sveriges bästa arbetsplatser”

2021 utnämndes protek till Sveriges tredje bästa samt Europas nionde bästa arbetsplats utav Great Place to Work. Något vi är otroligt stolta över!

GPTW utför varje år världens största arbetsplatsstudie i mer än 50 länder över hela världen. Utmärkelsen ges till de som av sina egna medarbetare rankas allra högst i medarbetarundersökningarna.

Vi vill passa på att tacka alla våra fantastiska medarbetare som bidragit till denna utmärkelse.

Tillsammans

På protek är gemenskapen i centrum. Vi värdesätter våra medarbetare och tillsammans uppnår vi mer, tillsammans skapar vi den arbetsplats vi vill jobba på.

På protek ska man kunna vara sig själv. Med detta menar vi det enkla som ligger i att visa hänsyn och att vi bryr oss om varandra och låter alla vara sig själva. Varje enskild person bidrar till den gemenskap på protek som gör att vi tillsammans kan uppnå mer. Vi vågar ställa frågor till varandra och nyttjar varandras kompetenser.

För att lyckas kräver det att vi är närvarande på kontoret. På våra kontor ska man kunna samla kraft och de ska fungera som andningshål i arbetet med våra projekt. Våra kontor ligger centralt i attraktiva lägen vilket utöver stimulerande omgivningar möjliggör transporter med kollektiva färdmedel och cykel.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att komma med sina idéer på hur vår arbetsplats ständigt kan fortsätta att förbättras.

SMART

En flexibel arbetsplats är en smart arbetsplats. På protek innebär det trygghet, balans, kontroll och frihet. Trygghet är basen i flexibilitet.

På protek har du en trygghet i gruppens gemenskap, samtidigt som du har frihet att bestämma var, när och hur du jobbar. Med en trygghet i proteks gemensamma kompetens kan vi vara så flexibla och anpassningsbara som uppdragen och medarbetarna kräver.

Att säkerställa medarbetarnas välmående och att hjälpa dem att bibehålla en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv är en viktig del av vårt arbete. Vi erbjuder flexibla arbetsmöjligheter vilket ger dig möjligheten att kontrollera din egen vardag.

INDIVIDEN

Hur vill du att din resa ska se ut? Styrkan i protek är medarbetarna, där varje enskild persons styrka skall tas tillvara och utvecklas.

Vi uppmuntrar till olika bakgrunder och erfarenheter för att kunna lära av varandra. Vi har en gemensam kunskapsbank vilken möjliggör en bredd inom flera grenar men som bygger på individernas olika spetskompetens.

Tillsammans tar vi fram en individanpassad utvecklingsplan för att nå dina och proteks ambitioner. Vi ger dig möjlighet att påverka vilka utbildningar och områden som ska ingå i din utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen innehåller även utbildningar som protek ser som obligatoriska för att uppnå en bra grundnivå. Vi utvecklas även vid gemensamma seminarier som stärker oss i vår yrkesroll.

Varje ny medarbetare på protek får en fadder för att säkerställa en bra introduktion, både kunskapsmässigt och socialt. Fadderskapet individanpassas för att möta dina tidigare erfarenheter och kunskaper. Din resa är vår resa.

FRAMTIDEN

Vill du vara med och skapa ett avtryck på framtiden? På protek är alla projektledare, vi leder processer som bidrar till skapandet av beständiga avtryck på framtiden. Vi vill att du ska vara med.

Att skapa avtryck innebär stora utmaningar på oss som projektledare. Som ledare i en projektgrupp ligger utmaningen i att hålla samman teknik och miljö med mänskliga relationer och skapa det engagemang som krävs av var och en.

Variation i vårt arbete får vi genom våra projekt, som spänner från stort till smått, från koja till slott. Men det är inte allt, variationen ligger även i hur vi genomför projekten med olika samarbetsformer både inom proteks och projektens organisation.

Med våra värdeord i grunden – engagemang och kompetens genom öppenhet och glädje – möter vi på protek morgondagens utmaningar.

BRA FÖRMÅNER

protek erbjuder alla medarbetare ett antal förmåner. Gruppens gemenskap tillsammans med varje medarbetares välmående och trivsel är viktig på protek.

Gruppens gemenskap tillsammans med varje medarbetares välmående och trivsel är viktig på protek, där exempelvis flexibla arbetsmöjligheter och individanpassad utvecklingsplan är grundläggande verktyg. Men också grupptillhörigheten och öppenheten på kontoren står i centrum, varför vi varje morgon har gemensam frukost samt med jämna mellanrum genomför gemensamma studiebesök och större studieresor.

Varje protekmedarbetare blir erbjuden:

  • Privat sjukvårdsförsäkring via Euro Accident, Privat Access Silver
  • Träningskort upp till 5 000 kr/år
  • Massage, där massör kommer till kontoret ca. två gånger per månad (gäller Göteborg)
  • Återkommande hälsokontroll
  • Möjlighet till löneväxling

Samtliga förmåner, erbjudanden och ersättningar redogörs för i proteks personalhandbok vilken samtliga medarbetare tar del av.