protek har med anledning av Coronaviruset antagit följande restriktioner och rekommendationer till sina medarbetare som kan få påverkan på vårt arbetssätt i närtid:

  • Har du varit utomlands eller planerar att resa utomlands ska avstämning ske med personalansvarig för riskbedömning av smittspridning. Har du varit i något av de identifierade riskzonerna alternativt i kontakt med personer som har covid-19 så gäller karantän i 14 dagar.
  • Är du sjuk så stannar du hemma och stämmer av med din personalansvarig innan återgång i arbete. Detta för att avgöra om längre tids arbete ska ske hemifrån även efter tillfrisknande för att minimera risk för smittspridning.
  • Vi rekommenderar medarbetare till arbete hemifrån och hålla möte via Teams när så är möjligt. Ifall möten skall hållas på kontoret, stäm av med mötesdeltagera innan så att de inte varit i något av de identifierade riskzonerna alternativt i kontakt med personer som har covid-19.
  • Vi rekommenderar till att tvätta händerna ofta och alltid efter att vistats utomhus, använda handsprit samt undvika att ta i hand när vi hälsar på andra.

Med anledning av detta kommer vi ha en dialog inför kommande möten. Våra kontor kommer också framöver vidta försiktighetsprinciper såsom utökad städning. Detta är något som protek står bakom, vid frågor ber vi dig kontakta vår växel på 031-700 98 30 alternativt info@protek-projektstyrning.se.

This site is registered on wpml.org as a development site.