Trendie blir del av protek 2021

Trendie och protek har undertecknat ett LOI med avsikten att protek går in som huvudägare i Trendie AB. Tillträdet sker i så fall runt årsskiftet.

Trendie är ett strategikonsultbolag med fokus på omvärldsanalys, trendspaning och affärsutveckling inom samhällsbyggnad och utveckling. Efterfrågan på tjänsterna har stadigt ökat samtidigt som Trendie aktivt sökt stödet av en större aktör för sin fortsatta resa mot visionen ”Nordens ledande strategikonsultbolag inom samhällsutveckling”. De har sitt fokus på stadsutveckling, bostad och fastighet med de tillhörande områdena mobilitet och transport samt energi och miljö.
Tillsammans kommer bolagen ha en utvecklad helhetslösning för kunder i bygg-, fastighet- och samhällsutvecklingsbranschen.

”protek har ett komplett erbjudande av helhetslösningar för projektstyrning i utvecklings- och byggnationsprojekt inom bygg och fastighet samt dess förvaltning. Sedan en tid har vi hjälpt kunder inom de tidiga skedena för detaljplaner samt omdaningsprocesser av fastigheter. Vi ser just nu strukturella förändringar i vårt samhälle grundat på förändring i våra beteenden där tex. Covid19 varit en accelerator. Pga. av teknisk innovation, utveckling och globalisering kommer förändringar ske snabbare. Ovan på det har vi den gemensam uppgiften att få till ett hållbart samhälle, vi behöver anpassa oss. Osäkerheten i projekten ökar i takt med komplexiteten.
I arbetet att möta dessa förändringar ställs krav på samhällsplanering och fastighetsutveckling, underbyggt med väsentligt beslutsunderlag som ger rätt styrmedel in i projekten.

Vår kunskap i styrning av utveckling, och genomförande i kombination med Trendies kunskap i analys och strategi skulle ge våra beställare en fantastisk helhetslösning i utvecklingsprojekt. Att få med Trendies organisation och erbjudande är därför en helt rätt utveckling för båda organisationerna”, menar Bengt Ulvsgärd, Styrelseordförande i protek development AB. protek gör en historisk satsning genom förvärv av Trendie som är helt i linje med en strategisk riktning om att kunna erbjuda rådgivning och analys av utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Förvärvet är också helt i linje med riktningen för vår Mission, ”Vi skapar ett bättre samhälle”.

”Det känns väldigt spännande! Fusionen med protek skapar många vinnare. Vi, som bolag, får ännu bättre möjligheter till den hållbara tillväxt vi eftersträvat en tid. protek anskaffar en firma som kan komplettera deras erbjudande i tidiga skeden. Tillsammans får våra medarbetare möjligheter att växa professionellt både genom breddning och profilering. Våra kunder kan ta del av ett bredare och mer heltäckande erbjudande som innebär rådgivning och projektgenomförande från ax till limpa. Projekt och rådgivning i världsklass är ambitionen rakt igenom”, säger Trendies VD Erik Staxäng.

Arbetet med avsiktsförklaringen har pågått under hösten och ömsesidigt finns en ambition om att affären blir klar vid årsskiftet. Efter det tar ett fusionsarbete vid. Trendies värdeerbjudande inom affärs-, verksamhetsutveckling, trend- och omvärldsanalys kvarstår men faller under proteks varumärke.

Kontaktuppgifter:
Erik Staxäng, VD och grundare Trendie, erik.staxang@trendie.se, 0706-73 23 81
Bengt Ulvsgärd, Styrelseordförande och grundare protek, bengt@protek-projektstyrning.se, 0706-67 66 20