Swedish Match

proteks roll
Diverse
Beställare
Swedish Match
Skriv ut projekt

Swedish Match är ett av Sveriges största bolag och ett av de större varumärkena i landet. Swedish Match tillverkar bl.a. tobaksprodukter, tändstickor och tändare.

Sedan 2013 har protek hjälpt Swedish Match i deras olika projekt runt om i landet.

Projekten har varit i varierande storlek och innehåll som t.ex. butiks- och kontorslokaler och labbverksamhet.

Våra uppgifter har inneburit allt från upphandling av entreprenader och framtagning av handlingar till projekt- och byggledning