Stampen

Om projektet

Stambyte, ombyggnad, inredning vindar, samt påbyggnad

Beställare
Diligentia Bostäder AB
Skriv ut projekt

I det centralt belägna kvarteret Stampen äger och förvaltar Diligentia sju fastigheter, innehållande 176 lägenheter, som är byggda på 30- och 60- talet. Under 2012 påbörjades jobbet med stambyte och modernisering, där man genom ombyggnad av kallvindar och tomma kontorslokaler dessutom tillskapar ca 40 nya lägenheter. Efter godkänd detaljplaneändring har en av fastigheterna byggts på.

Projektet är uppdelat i flera totalentreprenader. Stambyte med tillhörande arbeten samt vindslägenheter och konvertering är de idag två största entreprenaderna. Projektet omfattar även renovering av hissar, samt byte av och butikspartier på gatuplan.

Protek har utfört förstudier, kalkylunderlag för budgetbeslut, projekteringsledning, upphandlingar av entreprenörer, samt att vi ansvarar för informationsarbetet med hyresgäster, och har rollen som kontrollansvarig, projekt- och byggledning.

Projektet beräknas vara klart under 2016.