Solkatten

Om projektet

Ombyggnad

Beställare
Diligentia AB
Skriv ut projekt

Solkatten Köpcentrum i Lerum byggdes på 1970-talet och innan påbörjades renoveringen var merparten av de gamla ytskikten kvar. För att vara med och skapa en mer attraktivt stadskärna i Lerum beslöt sig fastighetsägaren Diligentia för att utföra en omfattande renovering av Solkatten. Ombyggnaden innefattade en ny entré med avsikt att skapa ett bättre kundflöde genom varuhuset, gångstråken fick nya ytskikt, samt att plats för fler butiker kunde skapas.

Utmaningen i projektet var att klara av renoveringen samtidigt som varuhuset stod öppet för sina kunder. För att klara av tidplanen delades ombyggnaden upp i två etapper där projektering och produktion löpte parallellt.

Solkatten återinvigdes med pompa och ståt i december 2009, för att därefter ta en paus i produktionen innan den avstutande etappen påbörjades under hösten 2010. Hela projektet stod färdigt 2011.