SKF New HQ

Om projektet

Om- och tillbyggnad

Beställare
Skriv ut projekt

SKF bygger om sitt tidigare centrallager på bolagets produktionsområde till en ny dynamisk och energieffektiv kontorsbyggnad. Byggnaden, som består av ca 17 000 kvadratmeter, kommer inhysa företagets huvudkontor där planen är att utforma en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Byggnaden kommer att präglas av ljusa och öppna utrymmen anpassade för möten, samarbete och projektaktiviteter, men även för enskilt och ostört arbete. Den kommer att byggas enligt hållbarhetsklassning LEED nivå Gold, med lösningar som minskar energianvändningen och med målet att öka välbefinnandet för de som vistas i byggnaden.

Flytten blir kort, från baksidan av nuvarande huvudkontoret till den nya byggnaden är det 150–200 meter, över till andra sidan Säveån där SKF äger fastigheten där det nya huvudkontoret byggs.

Byggnaden beräknas stå färdig för inflyttning till sommaren 2020.

protek hanterar projekt- och byggledning samt projektledning av inredning och flytt.