Skeppsbrohuset

Om projektet

Om- och påbyggnad

Beställare
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
Skriv ut projekt

Skeppsbrohuset i Göteborg, som består av fastigheterna Inom Vallgraven 52:4 och 52:5, ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Byggnaderna är uppförda under 30- respektive 60-talen och är i behov av omfattande modernisering.

Fastigheterna innefattade tidigare kontor, hotell, vårdcentral och restaurang och efter projektets genomförande fortsatte dessa verksamheter inhysas i fastigheten men i ändrad omfattning. Hotellet utökades till ca 290 rum med tillhörande ytor inklusive en ny restaurang. Fastigheten Inom Vallgraven 52:5 fick en helt ny kopparfärgad fasad.

BRA Bygg har handlades upp som totalentreprenör och entreprenadarbetena påbörjades i februari-mars 2015. Den nya fasaden på 52:5 samt förberedande invändig rivning i 52:4 har upphandlats separat.

Projektet påbörjades för proteks del i slutet av 2013 med inledande kalkylarbete för beslutsunderlag och projektering av förfrågningsunderlag påbörjades i augusti 2014. Projektet stod färdigt under 2016.

protek har utfört kalkylunderlag för budgetbeslut, förundersökningar, myndighetskontakter, projekteringsledning, upphandlingar av entreprenörer samt projekt- och byggledning.