Selma stad

Om projektet

Stadsutveckling

Beställare
Skriv ut projekt

Området kring Selma Lagerlöfs torg ska utvecklas till att bli nya ”Selma stad”. Torget ska få ett rejält lyft genom den nya detaljplan som antogs i november 2015. Målet är att skapa en tätare och mer levande stad med mer liv och rörelse som skapar trygghet för såväl boende som besökare. Planen ger utrymme för ca 1000 nya bostäder, stadsdelshus, handels- och parkeringshus kompletterad med lokaler i delar av bostadskvarterens bottenvåningar samt en idrottshall. Kvarteren samlas kring ett nytt torgstråk som tar sin början i den nya hållplatsen på Litteraturgatan och slutar i idrottshallen i öster intill Skälltorpsskolan. I nord-sydlig riktning anläggs ett nytt parkstråk med plats för både rekreation och lek. Bostäderna kommer bestå av såväl hyres- som bostadsrätter samt trygghetsboende, äldreboende och studentbostäder. För att möjliggöra den ökade bebyggelsen ändras sträckningen på Backadalen och även Litteraturgatan byggs om med bl a nya gång- och cykelvägar.

proteks roll är att, för Framtiden Byggutveckling, agera projektschef för uppförande av ca 300 lgh för Familjebostäder. Programskedet pågår. protek har även rollen som projektsamordnare för byggherregruppen som består av Botrygg, Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling, Göteborgslokaler, Keywe och Riksbyggen

Samtliga bilder har tagits fram av Wahlström & Steijner Arkitekter.

Läs gärna mer om projektet på www.selmastad.se