Samhällsbyggnad, Chalmers

Om projektet

Ombyggnad

Beställare
Akademiska Hus
Skriv ut projekt

Som ett led i att uppnå Chalmers nya vision kring framtidens lärande sker nu en omfattande ombyggnad i Arkitekt samt Väg- och Vattenhuset. I och med ombyggnaden yteffektiviseras lokalerna och blir kontor och verksamhetslokaler för både arkitekter och ingenjörer. Källarvåningen kommer att öppnas upp och det ökade behovet av mindre grupprum kommer att tillfredsställande genom ombyggnad av befintliga större övningssalar.

Byggstarten av projekt Samhällsbyggnad påbörjades vintern 2015 där den första inflyttning skedde under hösten 2016. Ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket är en teknisk utmaning i en gammal byggnad.

Projektet är uppdelat i två etapper där etapp 1 omfattar ombyggnad av Väg- och Vattenhuset som  är ca 7.700 m2. Etapp 2 omfattar ombyggnad av Arkitekturbyggnad som är ca 17.000 m2.

proteks uppdrag är projekteringsledning, byggledning samt biträdande projektledning.