Mektagonen

Om projektet

Om- och tillbyggnad

Beställare
Skriv ut projekt

Mektagonen i Göteborg växer och kommer omfatta cirka 20 000 kvm kontor och handel. Idag inrymmer befintliga Mektagonen även hotell, gym och butiker. Alecta äger fastigheten och byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

proteks uppdrag innefattar kalkyl, projektledning, projekteringsledning och byggledning samt upphandlingar av entreprenör.