Masthuggskajen

Om projektet

Nybyggnation

Beställare
Stena Bygg AB
Skriv ut projekt

På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet och en linbana med förbindelse över älven till Lindholmen och vidare.

Stena Fastigheter planerar att skapa 500 attraktiva lägenheter och 25 000 kvm kontor, handel, service och restauranger på Masthuggskajen.

protek ansvarar för projektering.