Kvarteret Vattnet

Om projektet

Nybyggnation bilhall

Beställare
Fastighets AB Balder
Skriv ut projekt

Handelsområde på kv. Vattnet, fortsättning utav byggnationen på samma fastighet där sedan tidigare Bilia Group AB etablerar ny anläggning för bilförsäljning utav märkena BMW och MINI.

Etappen 2 innehåller flexibla lokaler för både småindustri och handel.

protek är mycket stolta att få fortsatt förtroende att leda projektet åt Fastighets AB Balder vilket sker genom samverkan med entreprenören PEAB.