Kvarteret Kopparn

Om projektet

Hyresgästanpassning

Beställare
Alecta
Skriv ut projekt

Kv Kopparn är beläget i Gullbergsvass i Göteborg och inrymmer idag kontor, restaurang och några mindre kommersiella lokaler. Huset har 6 våningar och inrymmer även garage. Av ca 22 500 kvm inkluderat garage (ca 5000 kvm), ska ca 12 800 kvm nu byggas om till ett nytt kontor för Trafikverket. De befintliga lokalerna blåses rena och återuppbyggs med ny planlösning och nya installationer. Endast våtrumsenheter, vissa brandcellsgränser och schakter sparas. Utöver hyresgästanpassningen ska vissa fastighetsrelaterade åtgärder utföras såsom ex renovering av trapphus och entrépartier.

Byggnaden är idag certifierad enligt miljöbyggnad brons. En omcertifiering och uppgradering till miljöbyggnad silver sker i projektet.

protek har fått i uppdrag att genomdriva ombyggnaden för Alecta och ansvarar för projekt- och byggledning samt kontrollansvar enligt PBL. Vi har även deltagit i arbetet med att teckna avtal med Trafikverket och bistått med såväl kalkyler som bilagor till hyresavtalet.