Kvarteret Gårda

Om projektet

Nybyggnad

Beställare
Bostads AB Poseidon
Skriv ut projekt

Under mitten av 2000-talet började en ny stadsdel växa fram i Norra Gårda. Bostads AB Poseidon är en av de aktörer som har varit med och skapat det nya bostadsområdet som ligger mellan Gullbergsån och Anders Personsgatan. De tidigare buss- och spårvagnsgaragen revs för att ge plats åt nya flerbostadshus, däribland Kvarteret Venus.

Kvarteret Venus består av tre punkthus och en lång huslänga i vinkel, totalt 316 hyreslägenheter, vilket motsvarar ca 32 000 kvadratmeter. Varje huskropp är sju våningar hög, förutom hörnhuset mot Anders Personsgatan som sticker upp med sina fjorton våningar, vara två är installationsplan. De nya husen byggs i ljust tegel, aluminium och glas vilket harmonierar väl med övriga bebyggelsen i området.  Närheten till E6 ställer höga krav på fasader och fönster för att skapa en tyst insida med extra höga krav på inomhusmiljön.

proteks uppdrag är att vara Poseidons externa projektledare.