Kvarteret Mullvaden

Om projektet

Påbyggnad, ombyggnad, stambyte

Beställare
Diligentia Bostäder AB
Skriv ut projekt

Kvarteret Mullvaden, som ligger i norra delen av Mölndal, ägs och förvaltas av Diligentia.
Åtta huskroppar, innehållande 266 lägenheter, byggda i början av 70- talet genomgår stambyte och modernisering.

En ansökan om detaljplaneändring för att bygga till fastigheterna är beviljad av Byggnadsnämnden. Tillbyggnaderna innebär ca 100 nya lägenheter. Utformningen av de nya byggnaderna är inte fastlagda idag, men omfattar i storleksordningen 150- 200 nya lägenheter. Påbyggnad av byggnaderna har också utretts.

Stambyte med tillhörande arbeten har handlats upp som totalentreprenad och de arbeten påbörjades under hösten 2014.

Projektet påbörjades i slutet av 2013 och var färdigställda under 2018.

protek har utfört förstudier, myndighetskontakter, kalkylunderlag för budgetbeslut, projekteringsledning, upphandlingar av entreprenörer, deltar i informationsarbetet med hyresgäster samt projekt- och byggledning.