Hultskolan

Om projektet

Nybyggnad

Beställare
Lokalförvaltningen - Göteborgs Stad
Skriv ut projekt

Göteborgs stad, Lokalförvaltningen bygger en ny skola i Askim, proteks uppdrag omfattar projekt- och byggledning. Hultskolan ligger i ett villaområde vid Hults gata 26, på fastigheten finns 6 stycken byggnader varav 5 skall rivas i projektet.

Hultskolan i Askim är idag en skola för F-5 med plats för cirka 200 elever som skall i och med byggnationen utökas till F-6 med plats för cirka 275 elever. Fyra äldre skolbyggnader rivs och ersätts med en sammanhållen skolbyggnad om cirka 2 800 m2 som byggs i ett plan. Utöver detta rivs även den befintliga idrottshallen som ersätts med en ny på ca 500 m2, sammanlagd nybyggnadsyta uppgår då till 3300 m2. För att möjliggöra för skolverksamheten, som fortgår under byggnationen, så byggs den nya skolan i tre etapper.

Byggnation av skolan samt idrottshallen pågår från september 2015 och planeras vara färdigställd i november 2017.