Hultskolan

Om projektet

Nybyggnad

Beställare
Lokalförvaltningen - Göteborgs Stad
Skriv ut projekt

Göteborgs stad, Lokalförvaltningen byggde en ny skola i Askim, proteks uppdrag omfattade projekt-, projekterings- och byggledning. Hultskolan ligger i ett villaområde vid Hults gata 26.

Gamla Hultskolan i Askim som tidigare var en F-5 med plats för cirka 200 elever revs och istället byggdes en ny F-6 med plats för cirka 350 elever. Fyra äldre skolbyggnader revs och ersattes med en sammanhållen skolbyggnad om cirka 3000 m2 som byggs i ett plan. Utöver detta revs även den befintliga idrottshallen som ersätts med en ny på ca 600 m2, sammanlagd nybyggnadsyta uppgår då till 3600 m2. För att möjliggöra för skolverksamheten, som fortgick under byggnationen, så byggdes den nya skolan i tre etapper.

Byggnation av skolan samt idrottshallen pågick från september 2015 och färdigställdes i september 2017.