Höghuset – Nya Märsta centrum

Om projektet

Nybyggnad

Beställare
Skriv ut projekt

På uppdrag av Fastpartner uppförs 200 lägenheter om ca 16 000 kvm BTA totalt i Nya Märsta Centrum norr om Stockholm. Projektet är en del av vidareutvecklingen i det nya centrumområdet, där protek har fått fortsatt förtroende att leda även etapp 3.

Projektet består av fyra huskroppar som rymmer bostäder och ett parkeringshus, där det högsta bostadshuset blir Sigtunas högsta byggnad efter flygledartornet på Arlanda. Projektet startade 2017 och beräknas vara klart för inflytt under 2020 och 2021.

protek har haft ansvar för projektledning, byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL.