Folksamhuset

Om projektet

Ombyggnad kontor och butik

Storlek
6000 kvm
proteks roll
Projekt- & byggledning
Beställare
Vasakronan AB
Skriv ut projekt

Folksamhuset, beläget på Storgatan 53, stod klart 1957. Det uppfördes som nytt kontorshus för försäkringsbolaget Folksam och var ett tidigt exempel på strukturalism. Tanken bakom huset var att stommen skulle vara fristående och inte styra rumsindelningen. På bilder från 1960-talet syns stora öppna kontorsytor blandade med mindre kontor i moduler.

Sedan huset byggdes har inga större invändiga ombyggnader gjorts och utmaningen nu är att omvandla Folksams ytor till moderna kontorslokaler samtidigt som vi strävat efter att behålla delar av 50-talskänslan. Detta har gjorts genom att låta färgsättningen genomsyras av 50-tal blandat med nya material och delvis ny planlösning. Trapphuset återskapas med återgång till ursprungliga färger och nya enhetliga partier som klarar dagens brand- och säkerhetskrav samtidigt som de skall behålla de ursprungliga partiernas smäckra linjer.  För att möta dagens krav på god inomhusmiljö förses huset dessutom med ett helt nytt ventilationssystem och fjärrkyla dras in.

Att leda genomförandet av dessa stora ingrepp under pågående verksamhet har blivits proteks uppdrag. Totalt omfattas ca 6000 kvm av ombyggnaden. Förutom att ha medverkat redan i projekterings- och upphandlingsskedet styr vi nu byggskedet.