Åhléns Kungsgatan

Om projektet

Ombyggnad

Beställare
Skriv ut projekt

Åhléns på Kungsgatan, ett ombyggnadsprojekt där Filmstadens gamla lokaler byggdes om till ett varuhus i 3 våningar med öppen planlösning om ca 4000 m². Ombyggnaden har omfattat två byggnader, dels Vallgatan 16-20 som ursprungligen byggdes 1986-1988 som biograf och kontorsbyggnad, men även Kungsgatan 35 som uppfördes under tidigt 1800-tal, men som i  början av 1900-talet genomgick en större förändring när det införlivades i Meeths varuhuset.

En av projektets utmaningar har varit att bjälklagen i de två olika byggnaderna låg på olika nivåer.

För att minimera störningar i form av rivning och materialtransporter beslutades att återanvända ett ca 650 m2 befintligt bjälklag och lyfta det ca 1m till rätt höjd.

Ytterliga en utmaning har varit att bevara ett kryssvalvet i anslutning till Åhléns nya entré.

Förutom Åhléns lokaler har projektet har även omfattat Lagerhaus med entré från Vallgatan, samt två mindre butikslokaler på samma gata. Även Frisörstaden har bytt läge på Kungsgatan.

protek har haft rollen som bygg- och projektledare.