Om oss

Om oss

”Vi skapar utrymmen för människor”
Tillsammans med våra beställare skapar vi de bästa förutsättningarna för de människor som ska vistas och verka i de lokaler och byggnader som vi arbetar med.

Företaget

protek bildades i slutet av 1990-talet i Göteborg och är idag ett av de ledande projektstyrningsbolagen i Sverige med närmare 40 medarbetare och kontor i Göteborg, Borås, Stockholm och Uppsala. Genom att ta tillvara på våra olika personligheter och kompetensområden har vi lyckats bygga ett bolag som präglas av värdeorden;

”Engagemang och kompetens, genom öppenhet och glädje”

Våra medarbetare arbetar med alla typer av projekt och verksamheter, kontor, skolor, hotell, bostäder, industrier, handelslokaler och nöjesparker. Genom vår breda kompetens och gedigna kontaktnät kan vi hjälpa till med alla fastighetsrelaterade projekt, stora som små.

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder som skapar goda relationer och leder till nöjda hyresgäster och bra affärer. Vi jobbar med målet att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Ett öppet klimat både i projekt och på våra kontor är något vi förespråkar. Förståelse mellan beställare, konsulter, entreprenörer och brukare är nyckeln som skapar engagemang och gemensam drivkraft.  

För oss är det viktigt att arbeta hållbart och med hög kvalitet, både i projekt och internt. Därför har vi valt att ISO-certifiera oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Affärsledning

proteks affärsledning består av koncernchef, operativa VD:ar från dotterbolagen och ansvariga för våra ledningsprocesser HR, Marknad samt utvecklingsansvariga för våra Tjänster och Administrativa funktioner. Affärsledningen arbetar med koncernövergripande fokus i frågeställningar och uppföljningar gällande handlingsplaner och utveckling inom respektive ledningsprocess för att uppnå de mål som satts av styrelsen i verksamhetsplanen.

Koncernchef Bengt Ulvsgärd
VD Göteborg Pär Eriksson
VD Borås, Utvecklingsansvarig Administrativa funktioner Jonas Hjalmarsson
VD Stockholm Pär Lindh
VD RM Lena Gustafsson
HR-ansvarig Jonas Frantz
Marknadsansvarig Anna Nivala
Utvecklingsansvarig Tjänster Carl Martin

Styrelse

Styrelsearbetet sker i koncernbolaget protek development ab samt i respektive dotterbolag. Ledamöter i styrelsen för koncernbolaget består av huvudägare, två representanter för minoritetsägarna valda av medarbetarna samt två externa rådgivare med lång erfarenhet av bolagsledning, organisation- och fastighetsrelaterade frågor. Styrelsen arbetar med strategiska frågeställningar och målstyrning mot vår vision.

Ordförande och ledamot Bengt Ulvsgärd
Ledamot Pär Eriksson
Ledamot Adam Lindberg
Ledamot Suhan Tri
Ledamot Marie Svensson
Rådgivare Rolf Åkerman
Rådgivare Christel Armstrong Darvik